HISTORIE                                                                                                <- zpět

V roce 1993 se v červnu poprvé na nádvoří choceňského zámku uskutečnilo taneční vystoupení TO ZUŠ Choceň, tehdy vznikl i název festivalu. Do roku 2003 festival organizovala Z. Bartošová tehdy Marešová, poté se organizace ujala A. Pírková a taneční soubor PROZATÍM, který se stal spoluzakládajícím členem občanského sdružení Klubu přátel umění v Chocni. Od tohoto roku se festival rozdělil na tři části, jako to je do současnosti. První den vystupují žáci TO ZUŠ Choceň a soubor Prozatím, druhý den vystupují profesionální taneční skupiny. Od roku 2009 jsme se stali partnery celorepublikového festivalu Tanec Praha. A v rámci spolupráce můžeme našim divákům představit choreografie z celého světa. Třetí, závěrečný den je věnován regionálním hudebním skupinám.